TEMSİAD NEDİR?

Temizlik Sanayici ve İş Adamları Derneği

TEMSİAD başta Halı yıkamacılar olmak üzere temizlik sektörüne ürün tedarik eden sanayici ve iş adamlarının biraraya gelerek kurduğu bir gönüllü kuruluştur. Bu çerçevede sektörü temsil yeteneğine sahip bir çatı kuruluşudur. TEMSİAD ilkeli ve ahlaklı ticareti düstur edinmiş iş adamları tarafından kendi hür iradeleriyle sadece sektöre hizmet maksadıyla kurulmuş bir dernektir. Dolayısıyla hiç bir grup, dernek, cemaat, parti...vb ile organik bağı yoktur. Bu manada her türlü telkine ve yönlendirmeye kapalıdır. TEMSİAD halı yıkama sektörünün, sektör olarak tanınarak yasal statüye kavuşmasını, işletmelerin ihtiyacı olan mesleki ve sosyal bilgilerle donatılmasını, işletmelerin kazançlı işletmeler haline gelmesini ve sektörle ilgili her seviyede tedarikçiyi içine alan uluslararası etkili bir fuar düzenlenmesini temel hedefler olarak belirlemiştir.

TEMSİAD belirlediği hedefler ve ilkeler doğrultusunda sektördeki bütün kişi, kurum ve dernekler ile işbirliğine hazır olduğunu beyan etmektedir. TEMSİAD üyelerinin teknolojik gelişmeleri takip eden, katma değer üreterek kar eden, istihdam oluşturan, ihracat yapan, vergi veren işletmeler halinde ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı yapmasına gayret eder. Bu bağlamda sektördeki dünya liderliğini daha profesyonel ve kurumsal olarak pekiştirmeye çaba harcar. TEMSİAD geleceğimiz olan ülkemizin gençlerinin en iyi eğitimi almış, moral değerlerimizi benimsemiş,çalışkan ve dürüst olarak yetişmesi için sosyal sorumluluk projeleri üretir. Ayrıca ihtiyaç sahibi ve engelliler için de yurt içinde ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri üretir ya da projelere destek verir.


Ticari Ahlakı İlke Edinmiş Tedarikçiler...


Gelecek vizyonuna olan kutlu yürüyüşünde, sektördeki tüm dernekler, işletmeler ve kurumlar ile dosatane ilişkiler ile sektörün gelişmesine katkı sağlayacak işibirliği içinde olmak. Üyelerinin menfaatine olacak gelişmeleri yakından takip ederek bilgilendirmek ve destek vermektir.

Hedefimiz ve Gayemiz İlkeli Ticaret...


Temizlik sektörünün çatı kuruluşu olarak; sanayici ve iş adamlarının buluştuğu, ülkemizde ve dünya genelinde ses getirecek organizasyonları gerçekleştirerek üyelerinin ve sektörün menfaatine işler yapmak en temel ilkemizdir.